Universeel Onderwijs

Universeel Onderwijs richt zich op het ontwikkelen van positieve waarden en innerlijke kwaliteiten, om met aandacht en compassie, op een aardige manier met jezelf en de wereld om te gaan. Het laat kinderen en volwassenen stilstaan bij wat ze denken en voelen en hoe ze in de wereld staan en biedt handvatten om daar op een positieve, aardige en wijze manier mee om te gaan. 

Universeel Onderwijs is gebaseerd op de visie van wijlen Lama Yeshe, een Tibetaans boeddhistische leraar wiens missie het was om de eeuwenoude wijsheid van de Boeddha ook bruikbaar te maken voor de hedendaagse, Westerse mens. Deze visie is door de Foundation for the Development of Compassion and Wisdom  (FDCW) uitgewerkt in verschillende programma's, waaronder de 16 Leidraden voor een Gelukkig Leven

 

Op basis van elementen uit dit programma en uit 'Compassievolle Culturen Creëren (Creating Compassionate Cultures / The Seven Steps to Knowledge, Strength and Compassion), beide onderdeel van Universeel Onderwijs en beproefde benaderingen voor onderwijs in seculiere ethiek (positieve waarden), geef ik Aardig (&) Wijs Training voor kinderen.

De Aardig (&) Wijs Training omvat de volgende basiselementen:

1.    Mindfulnessoefeningen Om onze houding en gewoonten te veranderen, moeten we ons eerst bewust worden van wat er allemaal in ons omgaat en hoe we daarop reageren. Mindfulness, ofwel Aandachtzaamheid, is dan ook de basis voor Aardig (&) Wijs Training;

2.    Onderlinge verbondenheid Door in te zien dat alles en iedereen ergens van afhankelijk is en we dus allemaal met elkaar verbonden zijn, wordt het gemakkelijker om in te zien waarom aardig zijn voor anderen belangrijk is;

3.    Zelf aan de slag! Op basis van de bovenstaande elementen onderzoeken we welke rol iedereen zelf kan spelen bij het ontwikkelen van positieve innerlijke kwaliteiten. Dit kan variëren van het beter leren omgaan met verstorende emoties tot het verder uitdiepen van bepaalde positieve waarden, bijv. Dankbaarheid, Vrijgevigheid, Bescheidenheid of Eerlijkheid.

Er zijn twee Basisworkshops Aardig (&) Wijs en daarnaast kan de training op maat worden verzorgd, afhankelijk van de behoeften, gewenste accenten en beschikbare tijd van de betreffende school of organisatie. Vooral het derde element, gericht op wat de kinderen zelf kunnen doen, kan flexibel ingevuld worden. Zo kan er extra aandacht gegeven worden aan bepaalde positieve waarden, met activiteiten en opdrachten gericht op die specifieke waarden.