Over mij

Mijn naam is Silvie Walraven en tot eind 2013 woonde en werkte ik in Nepal en Bhutan; eerst als trainer / facilitator en ontwikkelingsadviseur, later als leerkracht-directeur van De Nederlandse School 't Bartje in Nepal. Sinds 1992 heb ik me verdiept in de boeddhistische filosofie en beoefening en naast mijn reguliere werk heb ik een aantal jaren meditatie-instructie gegeven bij het Himalaya Buddhist Meditation Centre in Kathmandu. In Bhutan werkte ik als leerkracht bij The Early Learning Centre en heb ik een lesprogramma over positieve waarden ontwikkeld en verzorgd. Daarnaast was ik nationaal coördinator voor het internationale programma Design for Change, wat zich richt op sociaal projectwerk door kinderen.

Sinds eind 2013 woon ik weer in Nederland en in 2015 ben ik met 'Sem - Onderwijs voor het Hart' begonnen. Ik vind dat de aandacht in het onderwijs en de maatschappij veel te zeer gericht is op het academisch en individueel presteren, los van wat er in de wereld gebeurt. De 'Ik-persoon' staat centraal en is vooral gericht op individuele status en prestaties. Geluk wordt voornamelijk extern gezocht, terwijl het daar juist niet te vinden is!

Door middel van mijn trainingen wil ik kinderen (en volwassenen) laten ervaren dat ze zelf veel invloed hebben op hoe ze zich voelen en op (anderen in) hun omgeving. Hoe we denken, bepaalt grotendeels hoe we de wereld zien en ervaren. Onder andere door de dingen met aandacht (Mindfulness) te doen, kunnen we meer rust, geluk en tevredenheid in onszelf vinden en zien we beter in hoe we onlosmakelijk verbonden zijn met alles en iedereen om ons heen. 

Ik heb een opleiding tot Mindfulness Kindertrainer bij MIndful Schools gedaan, evenals een aantal trainingen bij de Foundation for Developing Compassion and Wisdom. Recentelijk ben ik door FDCW geaccrediteerd als trainer van 16 Guidelines for a Happy Life, Level 1. 

Daarnaast werk ik momenteel aan de Nederlandse vertaling van het boek 'Compassion In Education' van CCC's oprichter Pamela Cayton en ik ben bezig met de verdiepende, eenjarige certificeringsopleiding Creating Compassionate Cultures. 

Naast mijn eigen workshops en trainingen geef ik regelmatig een gelijksoortige workshop binnen het Jewel Heart Junior programma in Nijmegen. Vanaf schooljaar 2016-17 werk ik ook als leerkracht van klas 6 van Vrije School de Zwaneridder in Wageningen.

Wees zelf de verandering die je graag ziet in de wereld en creëer zo geluk voor jezelf en voor de wereld om je heen!